NAL Hämeenlinnan seutu ry:n ja Hämeen Kiinteistö- ja Nuorisopalvelut Oy:n hallitukset ovat päättäneet asukkaiden vuokrasopimusten kestosta seuraavaa:

Asukkaiden asumisajan enimmäisaika 5 vuotta poistetaan. 1.4.2020 alkaen tehtävissä vuokrasopimuksissa asumisaika rajataan sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin hän täyttää 30 vuotta.