Hakeminen nuorisoasuntoihin

NAL-nuorisoasunnot on tarkoitettu 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille. Asunnot ovat pääosin yksiöitä ja kaksioita. Nuorisoasunnot käyttävät asukasvalinnoissa tarveharkintaa. Alla on kuvattu yksityiskohtaisemmin, kuinka voit hakea meiltä asuntoa ja millä perusteilla asukkaat valikoituvat.

 

Valintakriteerit

 

NAL Hämeenlinnan seutu ry tarjoaa vuokra-asuntoja 18–29 -vuotiaille nuorille aikuisille (työssäkäyvät, työelämään hakeutuvat, opiskelijat,…) Hämeenlinnassa. Asukasvalinnat tehdään tapauskohtaisesti. Valinnoissa painotetaan asunnon tarvetta ja sen kiireellisyyttä, tuloja ja varallisuutta. Jos kahdella hakijalla on samanlainen asunnon tarve ja kiireellisyys, valitaan asukkaaksi se asukas, jonka hakemus on saapunut aiemmin.

Luottotietomerkinnät eivät estä asukkaaksi valitsemista, mutta luottotietomerkinnät tarkastetaan jokaiselta hakijalta. Merkittävät luottotietomerkinnät vaikuttavat asetettavan vuokravakuuden määrään.

Asukkaaksi valitseminen

 

Asukkaat valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella. Asukasvalinnat tehdään tarveharkintaa käyttäen. Arvioimme hakemuksen ja haastattelun pohjalta asunnonhakijan kokonaistilanteen ja tämän arvioinnin pohjalta kiireellisimmässä asunnon tarpeessa oleva hakija valitaan asukkaaksemme.

Kun sinut on valittu asukkaaksi, lähetämme sinulle sähköpostilla ilmoituksen asiasta. Sähköpostin liitteenä on asukasvalinnan lisäksi vakuusrahamaksu ja vuokrasopimuksen ehdot. Sähköpostin saatuasi sinulla on sovittuun päivämäärään asti aikaa päättää, otatko tarjotun asunnon vastaan. Tänä aikana sinulla on myös mahdollisuus päästä katsomaan sinulle tarjottua asuntoa.

Uuden asukkaan kanssa tehdään aluksi kolmen kuukauden määräaikainen vuokrasopimus. Seurantajakson jälkeen sopimusta jatketaan korkeintaan sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin asukas täyttää 30 vuotta. 

 

 

Hakuohjeet

1. Täytä hakulomake

Hakulomakkeen voit täyttää yllä olevasta vaaleanpunaisesta linkistä. Sieltä löydät tiedot hakemukseen tarvittavista liitteistä ja hakemuksentäyttöohjeet.

Tutustu ohjeisiin huolella ennen hakemuksen täyttämistä. Hakemuksesi on voimassa 4 kuukautta. Hakemuksesi pysyy edelleen voimassa vain tallentamalla hakemuksesi uudelleen tai muokkaamalla sitä ennen 4 kuukauden määräajan täyttymistä. Tämän saat tehtyä saamallasi hakutunnuksella.

2. Kutsu haastatteluun

Asuntojen vapautuessa osaan hakijoista otetaan hakemusten perusteella yhteyttä, ja heidät kutsutaan haastatteluun.

3. Haastatteluun saavuttaessa

Tule sovittuun aikaan paikalle. Haastatteluun tullessasi sinulla on oltava mukana kaikki tarvittavat liitteet. Liitteiden puuttuminen voi estää valinnan asukkaaksi ja väärien tietojen antaminen hakemuksessa johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

Haastatteluun tarvitset mukaasi esimerkiksi:

  • verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta
  • palkkatodistus tai muu kuukausitulotodistus veronalaisista tuloista
  • opiskelutodistus
  • selvitys omaisuuden arvosta
  • selvitys hakijaruokakunnan veloista
  • oleskelulupa tai rekisteröintitodistus
  • raskaustodistus
  • todistus avioeron vireilläolosta
  • kuitti maksetuista vuokraveloista (jos hakijalla ollut maksamattomia vuokria)

Muiden kiinteistöjen osalta on toimitettava rakennustarkastajan tai vastaavan arvio asunto-osakkeista, isännöitsijän laatima tai muu luotettava arvio mainitun omaisuuden käyvästä arvosta sekä velanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista. Jos luovutus on tapahtunut, on hakemukseen liitettävä jäljennös kauppakirjasta tai muu selvitys, josta käy ilmi luovutushinta.

Jos asunto-osakeyhtiön osakkeita on tai on ollut useampia, ne on eriteltävä liitteessä. Yhteisomistuksista on annettava erillinen selvitys, josta käy ilmi omistajien nimet ja osuuksien suuruudet.

 

Jaakko Vesterberg

toiminnanjohtaja, toimitusjohtaja, isännöitsijä

puh. 040 869 6339

Ansa Waldén

asumisohjaaja (asumisohjaus, asumisvalmennus)

puh. 050 373 9954

Mikko Koski

asukastoiminnan ohjaaja

puh. 050 563 2660

JSM-Kiinteistöhuolto Oy

Kiinteistöjen huolto­miesten suorat numerot kiinteis­töjen huolto­tiedotteissa.

Päivystysnumero klo 16 jälkeen 040 617 3656.
Ovenavausmaksu päivystys­aikana 35 €.