NAL Hämeenlinnanseutu

Aktiivinen nuorisoasumisen toimija

 

NAL Hämeenlinnan seutu ry on vuonna 1998 perustettu yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistys toimii nuorten asunto-olojen parantamiseksi Hämeenlinnan seudulla rakentamalla ja vuokraamalla kohtuuhintaisia asuntoja itsenäistyville nuorille aikuisille. Nuorilla on mahdollisuus saada asumiseen ohjausta ja valmennusta, mutta vuokra-asuntomme ovat aivan tavallisia asuntoja.

Suuri osa asuntoihimme muuttavista asukkaistamme muuttaa ensimmäistä kertaa omaan asuntoon, joten tiedämme, millaisia neuvoja nuori siinä tilanteessa tarvitsee. Yhdistys toteuttaa palvelunsa yhdessä sen kokonaan omistaman yhtiön Hämeen Kiinteistö- ja Nuorisopalvelut Oy:n kanssa. NAL Hämeenlinnan seutu ry kuuluu NAL Nuorisoasuntoliittoon. Nuorisoasuntoliitto ry eli NAL on vuonna 1971 perustettu nuorten asumisen edunvalvoja ja 20 paikallisen nuorisoasuntoyhdistyksen keskusliitto.

Hallitukset

 

Hallitus / NAL Hämeenlinnan seutu ry

Janne Väinölä, puheenjohtaja
Satu Punkari, varapuheenjohtaja
Lauri Nurmi
Sari Kiviranta
Hanna-Kaisa Rokkanen
Nella Rantalaiho

 

Hallitus / Hämeen Kiinteistö- ja nuorisopalvelut Oy

Ville Vihriälä, puheenjohtaja
Janne Väinölä, varapuheenjohtaja
Satu Punkari
Janne Komsi

Vuokraustoiminta

 Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottaminen itsenäistyville nuorille aikuisille (18-29-vuotiaat) on keskeinen osa NAL Hämeenlinnan seutu ry:n toimintaa. Asuntojamme rakentaa ja vuokraa omistamamme yhtiö Hämeen Kiinteistö- ja Nuorisopalvelut Oy. Asuntoja on tällä hetkellä yhteensä 139, viidessä eri kohteessa.

Asunnot rakennetaan korkotukilainoituksella ja rakentamista on tuettu Raha-automaattiyhdistyksen investointiavustuksilla. Asuntojen suunnittelussa kiinnitetään huomiota siihen, että ne vastaavat kooltaan, sijainniltaan ja varustelultaan nuorten tarpeita. Valtaosa nuorisoasunnoista on yksiöitä ja kaksioita ja ne sijaitsevat hyvien julkisten kulkuyhteyksien lähellä.

Keskeinen periaate toiminnassamme on tarjota viihtyisää, turvallista ja kohtuuhintaista asumista.

 

Asumisen sisältöpalvelut

Itsenäistymiseen ja itsenäisen asumisen aloittamiseen tarvitaan usein muutakin kuin kohtuuhintainen vuokra-asunto. Haluamme varmistaa asumisen onnistumisen tarjoamalla asukkaillemme tietoa, ohjausta ja osallistumismahdollisuuksia sekä tarvittaessa myös räätälöityä tukea itsenäisen asumisen alkutaipaleelle.

Asunnon haun yhteydessä kaikki asukkaat haastatellaan ja perehdytetään. Asukkailla on myös mahdollisuus asumisohjaukseen tilanteen niin vaatiessa. Osallistuminen asukastoimintaan on luonnollinen tapa tutustua asuinympäristöön ja myös keino vaikuttaa asumisviihtyvyyteen. Osalle asukkaista tarjoamme yksilöllisiä tukipalveluja asumisvalmennuksesta tuetun asumisen palveluihin. Asumisvalmennus on yksilöllistä ohjausta asumisasioiden hoitamisessa, kun taas tuetussa asumisessa räätälöimme kokonaisvaltaisen tukipaketin yhdessä asukkaan ja verkoston kanssa tukemaan nuoren itsenäistymiskehitystä ja turvaamaan itsenäisen asumisen onnistumisen.

NAL Hämeenlinnan seutu ry toimii ensisijaisesti kohderyhmänsä, mutta myös muiden nuorten edunvalvojana asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteenamme on olla vaikuttamassa alueemme asuntopolitiikkaan ja nuorten elinoloihin. Toimiakseen aktiivisena edunvalvojana ja nuorten asumisen asiantuntijana NAL Hämeenlinnan seutu ry työskentelee monialaisissa ja moniammatillisissa verkostoissa. 

Jaakko Vesterberg

toiminnanjohtaja, toimitusjohtaja, isännöitsijä

puh. 040 869 6339

Ansa Waldén

asumisohjaaja (asumisohjaus, asumisvalmennus)

puh. 050 373 9954

Mikko Koski

asukastoiminnan ohjaaja

puh. 050 563 2660

JSM-Kiinteistöhuolto Oy

Kiinteistöjen huolto­miesten suorat numerot kiinteis­töjen huolto­tiedotteissa.

Päivystysnumero klo 16 jälkeen 040 617 3656.
Ovenavausmaksu päivystys­aikana 35 €.