NAL Hämeenlinnanseutu

Aktiivinen nuorten asumisen toimija

 

 
NAL Hämeenlinnan seutu ry on vuonna 1998 perustettu yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistys toimii nuorten asunto-olojen parantamiseksi Hämeenlinnan seudulla rakentamalla ja vuokraamalla kohtuuhintaisia asuntoja itsenäistyville nuorille aikuisille. Nuorilla on mahdollisuus saada asumiseen ohjausta ja neuvontaa, mutta vuokra-asuntomme ovat aivan tavallisia asuntoja.

Suuri osa asuntoihimme muuttavista asukkaistamme muuttaa ensimmäistä kertaa omaan asuntoon, joten tiedämme, millaisia neuvoja nuori siinä tilanteessa tarvitsee. Yhdistys toteuttaa palvelunsa yhdessä sen kokonaan omistaman yhtiön Hämeen Kiinteistö- ja Nuorisopalvelut Oy:n kanssa. NAL Hämeenlinnan seutu ry kuuluu NAL Nuorisoasuntoliittoon. Nuorisoasuntoliitto ry eli NAL on vuonna 1971 perustettu nuorten asumisen edunvalvoja ja 24 paikallisen nuorisoasuntoyhdistyksen keskusliitto.

Hallitukset

 

Hallitus / NAL Hämeenlinnan seutu ry

Janne Väinölä, puheenjohtaja
Satu Punkari, varapuheenjohtaja
Lauri Nurmi
Aki Granlund
Ira Selkälä

Nella Rantalaiho

 

Hallitus / Hämeen Kiinteistö- ja nuorisopalvelut Oy

Ville Vihriälä, puheenjohtaja
Janne Väinölä, varapuheenjohtaja
Satu Punkari
Janne Komsi

Vuokraustoiminta

 Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottaminen itsenäistyville nuorille aikuisille (18-29-vuotiaat) on keskeinen osa NAL Hämeenlinnan seutu ry:n toimintaa. Asuntojamme rakentaa ja vuokraa omistamamme yhtiö Hämeen Kiinteistö- ja Nuorisopalvelut Oy. Asuntoja on tällä hetkellä yhteensä 139, viidessä eri kohteessa.

Asunnot rakennetaan korkotukilainoituksella ja rakentamista on tuettu Raha-automaattiyhdistyksen investointiavustuksilla. Asuntojen suunnittelussa kiinnitetään huomiota siihen, että ne vastaavat kooltaan, sijainniltaan ja varustelultaan nuorten tarpeita. Valtaosa nuorisoasunnoista on yksiöitä ja kaksioita ja ne sijaitsevat hyvien julkisten kulkuyhteyksien lähellä.

Keskeinen periaate toiminnassamme on tarjota viihtyisää, turvallista ja kohtuuhintaista asumista.

 

Asumisen sisältöpalvelut

Itsenäistymiseen ja itsenäisen asumisen aloittamiseen tarvitaan usein muutakin kuin kohtuuhintainen vuokra-asunto. Haluamme varmistaa asumisen onnistumisen tarjoamalla asukkaillemme tietoa, neuvontaa ja osallistumismahdollisuuksia sekä tarvittaessa myös räätälöityä tukea itsenäisen asumisen alkutaipaleelle.

Asunnon haun yhteydessä kaikki asukkaat haastatellaan ja perehdytetään. Asukkailla on myös mahdollisuus asumisneuvontaan tilanteen niin vaatiessa. Osallistuminen asukastoimintaan tai harrasteryhmiin on luonnollinen tapa tutustua asuinympäristöön ja myös keino vaikuttaa asumisviihtyvyyteen. Osalle asukkaista tarjoamme yksilöllisiä tukipalveluja asumisohjauksesta tuetun asumisen palveluihin. Asumisohjaus on yksilöllistä ohjausta asumisasioiden hoitamisessa, kun taas tuetussa asumisessa räätälöimme kokonaisvaltaisen tukipaketin yhdessä asukkaan ja verkoston kanssa tukemaan nuoren itsenäistymiskehitystä ja turvaamaan itsenäisen asumisen onnistumisen.

NAL Hämeenlinnan seutu ry toimii ensisijaisesti kohderyhmänsä, mutta myös muiden nuorten edunvalvojana asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteenamme on olla vaikuttamassa alueemme asuntopolitiikkaan ja nuorten elinoloihin. Toimiakseen aktiivisena edunvalvojana ja nuorten asumisen asiantuntijana NAL Hämeenlinnan seutu ry työskentelee monialaisissa ja moniammatillisissa verkostoissa. Asumisohjaajamme päivystää viikoittain Hämeenlinnan Ohjaamolla (Turuntie 4) maanantaisin klo 13 – 15.

Jaakko Vesterberg

toiminnanjohtaja, toimitusjohtaja, isännöitsijä

puh. 040 869 6339

Ansa Waldén

asumisohjaaja (asumisohjaus, asumisneuvonta)

puh. 050 3739 954

Sanni Lämsä

asukastoiminnan
koordinaattori

puh. 050 5632 660

Kiinteistöhuolto

Kanta – Hämeen Kiinteistöala

puh. 0400 480 380

Puhelinnumerossa palvellaan 24 h/vrk.